اعلان

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

به دنبال نشر مطالب مختلف از رسانه هاي جمعي گوناگون در داخل و خارج كشور ، كه درست و نادرست ، اشاراتي به مكتب قرآن داشته ، و از طرف ديگر با توجه به استفاده سوء و غيرمأذون از عنوان مكتب قرآن خاصتاً مكتب قرآن كردستان و ايجاد آشفتگي ذهني و سردرگمي در بين مردم ؛ شوراي مديريت مكتب قرآن در اسفند ماه ۸۳ هيأتي را تعيين كرد تا با تماسهاي مستقيم و غيرمستقيم با افراد مؤثر و روشنگري و تبيين مواضع مكتب اقداماتي جدي براي رفع شبهات گوناگون و تلاش در جهت بازگشت آقاي حسن اميني به مكتب قرآن يا سلب اين عنوان از فعاليتهايش به عمل آورند .

از آن تاريخ تا كنون هيأت مذكور كارهايي را انجام داده كه بخشي از آن ـ به ضميمه ـ در اختيار عموم قرار مي گيرد . به ياري خدا ، در صورت لزوم گزارش ساير اقدامات در آينده به اطلاع خواهد رسيد .

شوراي مديريت مكتب قرآن

تاريخ : ۱۵ / ۹ / ۱۳۸۴

 

متن کامل

دیدگاهتان را بنویسید