ماه نزول رحمت و برکت مبارک باد

بسم الله الرحمن الرحیم

بنا بر اعلام هیات افتاء و قضاء مکتب قرآن  فردا جهارشنبه بیستم مرداد ماه ۸۹ اولین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۳۱ می باشد .

حلول ماه مبارک بر مسلمین مبارک بادraadanm