عید فطر مبارک

بعداز ۳۰ روز مجاهدت  با هواهای نفسانی ،عید موفقیت وصول به درجات انسانی ، در قالب عبادت مالی وبدنی، بر همه ی مسلمانان مبارک باد

عید فطر