مأموران نیروی انتظامی واطلاعات ۲ نفر از اعضای مکتب قرآن در شهرستان بانه را بازداشت کردند

روز سه شنبه ۱۴/۱۰/۸۹ ساعت ۳۰/۲۲ دقیقه مأموران نیروی انتظامی و اطلاعات به منزل ” کاکه یاسین قادری ”   می روند ، مأموران در جواب درخواست کاکه یاسین، مبنی بر نشان دادن حکم بازرسی منزل، با این استدلال که :     « لباس ما حکم دادگاه است» ! وارد منزل شده وبه تفتیش کامل آن پرداختند و وسائل زیادی از جمله آثار” کاکه احمد مفتی زاده” ( اعمّ از سی دی ، کتاب ،جزوات وحتی عکس ایشان ) و نیز کامپیوتر شخصی را با خود برده و به اصطلاح مصادره  می کنند !! کاکه یاسین را هم بدون دلیل ومدرک دستگیر وبازداشت نمودند.

پس از بازداشت کاکه یاسین ، ۳ ساعت پس از آن ، (ساعت ۳۰/۱ دقیقه بامداد چهارشنبه پانزدهم دی ماه ) به منزل” کاکه عثمان عبدی ” نیز ریخته وبا نشان دادن کاغذی که اصلا مشخص نیست  مربوط به چه موضوعی بوده ، وارد منزل می شوند . در منزل ایشان نیز ، اقدام به بازرسی کامل خانه می نمایند ، و کامپیوتر و آثار مربوط  به کاکه احمدمفتی زاده را با خود می برند ، وحتی از بردن دفترچه تلفن نیز دریغ نمی ورزند !، وکاکه عثمان را نیز بازداشت می کنند .

آخرین خبرها حاکی از آن است که آنها را به ستاد خبری اطلاعات در سنندج منتقل کرده اند .

نکته ی قابل توجه این است که : در چهارم آبان ماه  ۸۹ در یکی از سالنهای اجتماعات درشهرستان بانه  – با حضور امامان جماعت ودبیران عربی وبینش اسلامی آموزش وپرورش – جلسه ای با عنوان « بررسی نحله های فکری انحرافی در منطقه » برگزار میگردد ، سخنران آن که یکی از مبلغین مذهبی قم می باشد ، اقدام به توهین علیه علمای بزرگ وبرجسته ی اهل سنت از جمله : امام ابن تیمیه ، شیخ ابن قیم جوزی وشیخ محمد عبده – رحمة الله علیهم –  می نماید ، که مورد اعتراض چند نفر از معلمین آموزش وپرورش قرار می گیرد ، که از جمله ی آنها کاکه عثمان عبدی می باشد ، وپس از آن بارها ایشان از طرف مسؤولین اداره ی مربوطه مورد بازخواست وتهدید  قرار         می گیرند.

همانگونه که « شورای مدیریت مکتب قرآن » بارها اعلام نموده است وهمه مطلعند ، بنا بر توصیه و رأی رهبر خود ( کاکه احمدمفتی زاده– سلام الله علیه – ) وظیفه ی بالفعلش ، تزکیه خود ودعوت وهدایت دیگران بدون فعالیت های سیاسی می باشد .وبا توجه به این موضع شفاف وروشن، تمامی برخوردها علیه مکتب قرآن ، مقابله ی فکری وعقیدتی  است .