صدور احکام زندان برای اعضای مکتب قرآن

در ادامه ی روال همیشگی ایجاد مشکلات و موانع ، جهت جلوگیری از فعالیت های حرکت اسلامی   « مکتب قرآن » در بیش از ۳ دهه ی گذشته ، این بار نیز از طرف دادگاههای ایران ، برای ۳ نفر از اعضای مکتب قرآن در شهرستان های بانه و سقز احکام زندان به شرح زیر صادر گردید :

۱ – شهرستان بانه  : پس از یورش شبانه ی نیروهای اطلاعاتی و انتظامی به منا زل –  در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۹ – که اقدام به بازداشت ۲ ماهه ی کاکه عثمان عبدی ( دبیر دینی وعربی آموزش وپرورش آن شهرستان ) و کاکه یاسین قادری ( فروشنده ی لوازم کامپیوتر) نمودند – که شرح آن در خبر مورخه ی ۲۰/۱۰/۸۹ از طریق سایت رسمی شورای مدیریت مکتب قرآن به اطلاع عموم رسید – چند روز قبل ، از طرف دادگاه انقلاب  سقز حکم  ۱ سال حبس تعزیری زندان را برای آنان صادر نمودند .

۲- شهرستان سقز : همان گونه که در خبر گذشته در مورخه ی ۲۰/۱۲/۸۹ به اطلاع عموم رسید ، در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ نیروهای اطلاعاتی شهرستان سقز جلو درب دبیرستان آوینی آن شهر، اقدام به دستگیری کاکه محمد جمال هبکی ( دبیر شیمی آن دبیرستان ) نمودند .

در مورد کاکه محمد جمال هبکی ، برخورد خشن تری اعمال کردند ، وحقوق ماهیانه اش را پس از ۲۰ سال خدمت در آموزش و پرورش سقز ، قطع کرده وبرای ایشان نیز حکم ۳ سال حبس تعزیری را صادر کرده اند . به دستور قاضی پرونده ، به مدت ۴۰ روز پس از بازداشت ، از هر گونه ملاقات حتی با خانواده اش محروم ، وبا وجود مراجعات مکرر خانواده واطرافیان مبنی بر مرخصی چند روزه با قرار وثیقه ، پاسخ مسؤولان زندان ، تاکنون ( بیستم اردیبهشت ) منفی بوده است .

جمال هبکی

محمد جمال هبکی

این در حالی است که با توجه به قوانین قضایی خود حکومت ، زمان بازداشت موقت بسیار کوتاه وتا اثبات اتهام ، متهم نباید دربازداشت به سر برد .

اما بازداشت موقت متهمین مکتب قرآنی ، از این قاعده مستثناست .

شورای مدیریت مکتب قرآن کما فی السابق ، با اعلام مواضع خود مبنی بر عدم دخالت در امور سیاسی وصرف فعالیت دعوت دینی ، بنا بر حکم رهبر خود” کاکه احمد مفتی زاده ” که می فرماید:

« وظیفه ی بالفعل شما تزکیه ی خود ودعوت وهدایت دیگران است بدون فعالیت های سیاسی »

تمام این اعمال را ، برخورد با فکر وعقیده می داند واتهام این برادران نیز، چیزی جز پیروی از برنامه ها وآرمانهای مؤسس مکتب قرآن ( کاکه احمد ) نمی باشد .

باشد که در یوم لاریب فیه ، احکم الحاکمین ، حکم کند .