حکم ۳سال تبعید به کاکه محمدجمال هبکی

محمد جمال هبکی

در ادامه ی سیاست علیه مکتب قرآن ، این بارهیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان!طی حکم شماره رأی ۳۴۶۵  به تاریخ ۹۱/۳/۴  کاکه محمدجمال هبکی – از پیروان مکتب قرآن – را به مدت ۳ سال به استان یزد تبعید کرده اند.

کاکه محمد جمال ، دبیرشیمی شاغل در آموزش وپرورش سقزبا۲۰ سال سابقه ی خدمت می باشد،که درتاریخ ۸۹/۱۲/۱۸   توسط نیروهای اطلاعات سقزجلو درب مدرسه دستگیر، وتا ۹۰/۲/۲۸( ۷۱ روز) در بازداشت به سر برد، که مشروح آن وقایع از طریق همین سایت ( سایت رسمی شورای مدیریت مکتب قرآن) به اطلاع عموم رسیده بود.

اهمّ اتهامات کاکه محمدجمال ، با توجه به دفاعیاتش ،بدین شرح است :

 ۱- ایراد سخنان تحریک آمیز وتفرقه انگیز مذهبی در دبیرستان اندیشه  ۱

 ۲- مزاحمت برای اجرای برنامه های قانونی در دبستان مولوی کُرد ودرخواست مبنی برقطع برنامه های پرورشی بخصوص نیایش [که فرزندش در آنجا مشغول به تحصیل است]

 ۳- جمع آوری بلیط نمایش برنامه های فرهنگی هنری عید غدیرخم و…

 ۴- عضویت درجمعیت غیر قانونی  وتشکیل جلسات تبلیغی به صورت علنی با نظام مقدس جمهوری اسلامی ومذهب رسمی کشور مخالفت ورزیده و…

   هیأت با توجه به مراتب فوق وبا عنایت به مادتین ۱۸-۱۷ آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان موارد اتهامی را طی نامه ی شماره ۳۹۹۰/۱۲۱۹/ هـ / و۳۹۴۸ / هـ -/۱۶ به صورت واقعی به وی ابلاغ نمود.

 متهم نیز دفاعیاتش را مکتوب نموده که به طور خلاصه عبارتند از : اینجانب محمدجمال هبکی درتمام بازجوئیها به صراحت اعلام داشته ام :من فردی سنی مذهب هستم که در مسایل دینی پیروآراء ونظرات وبرداشتهای مجتهد مطلق “علامه کاک احمدمفتی زاده “ومکلف به پیروی ازتصمیمات شورای مدیریت مکتب قرآن می دانم، وبنا برتکلیف رهبرم وظیفه بالفعل تمامی پیروان مکتب قرآن تزکیه خود ودعوت وهدایت دیگران است بدون فعالیتهای سیاسی؛ ودر راستای افکار ایشان هر اقدامی را که درست بدانم انجام می دهم، از دوم راهنمایی با افکار ایشان آشنا شده ام وتاکنون نیز هم مسیر ایشان هستم ودرهرجا اعم از مدرسه یا مجالس عمومی و… هرکس در مورد مکتب قرآن و آقای مفتی زاده از من سؤال کرده باشد جوابگو بوده ام…وخود را موظف به تبیین افکار ایشان می دانم وکاری به مسائل جمهوری اسلامی ندارم،

 ودر مورد بلیط نمایش عید غدیرو…متهم اظهار داشته است در تاریخ ۸۷/۹/۲۴  بلیط هایی برای برگزاری مراسم نمایش لابد در جهت تحکیم وحدت شیعه وسنی !!!حتماً با توجیه احترام به اعتقادات اهل سنت!!! در سطح مدارس ابتدایی وراهنمایی شهر سقز وبا نام ویژه برنامه جشن خانوادگی غدیرخم در میان دانش آموزان توزیع می گردد.بدیهی است که هدف از اجرای چنین مراسمی شست وشوی ذهنی دانش آموزان اهل سنت والقای تفکراتی خلاف اعتقادات خانواده های همین کودکان معصوم است و… من نیز همراه عده ای از خانواده هابه دفتر مدرسه مراجعه کرده ام، وبا توضیح مبانی اعتقادی اهل سنت وتعارض آشکار جریان غدیر خم با این مبانی و اصول مسلم دین وآیات قرآن خواستار آن شدم که: فرزندم را در هیچ فعالیت غیر درسی اعم از نیایش ومراسم های صبحگاهی ونمایش و… شرکت ندهند .

 با توجه به اقرار صریح مشتکی عنه در برگ دفاعیه که بخشی از آن درشرح گردشکار آمده است اتهام مشارإلیه برای هیأت احراز واین تخلف نیز محرز گردیدوبا امعان نظر ماده ۲۱آئین نامه اجرایی قانون مذکور وآثارسوء تخلف در محیط های اداری وآموزشی بارأفت وعطوفت اسلامی به اتفاق آراء مشارإلیه را به مجازات مندرج درصدرگردش کار[تبعید ۳سال به استان یزد] محکوم می نماید.

امضاء کنندگان : شاهرخ شیر علی  ،   محسن رضایی   ،    بهروز مهتابی

شورای مدیریت مکتب قرآن ، با محکوم کردن این گونه برخوردها با مسلمانان اهل سنت پیرو کاکه احمدمفتی زاده ،ضمن تأکید بر استقامت پیروان ، قضاوت چنین اقداماتی را به انسانهای آزاده می سپارد.

دیدگاهتان را بنویسید