کاکه فؤاد مردوخ روحانی ، به اداره ی اطلاعات سنندج احضارشد

فواد مردوخ روحانی

کاکه فؤاد مردوخ روحانی ، به اداره ی اطلاعات سنندج احضارشد

در روز دوشنبه ۹۱/۳/۸ ا داره ی اطلاعات سنندج ، ” کاکه فؤاد مردوخ روحانی” – از اعضای مکتب قرآن –  را به آن اداره احضار کرد.

طی کمتر از یک سال گذشته این سومین بار است که کاکه فؤاد از طرف اطلاعات مورد بازجویی قرار می گیرد.

 پس از حدود ۳ ساعت بازجویی ، اهمّ درخواست آنان ازکاکه فؤاد این بود که : شورای مدیریت مکتب قرآن ،کلاسهای دانشجویان را تعطیل کند!

 ایشان نیز با این استدلال که : همانگونه که می دانید، کاکه احمد ما را از فعالیت سیاسی منع کرده است وکارمان تزکیه ی خود ودعوت وهدایت دیگران است بدون فعالیتهای سیاسی . حرکت  دینی مکتب قرآن نیز برای سعادت همه ی انسانهاست وخاصّ یک صنف وطبقه مشخصی از جامعه نیست ، لذا همانگونه که   برا ی عموم جامعه کلاس های عقیدتی واخلاقی دایر کرده ایم، بالطبع دانشجویان هم از این قاعده مستثنا نیستند ومکتب قرآن نیز در قبال استقبال جوانان از اندیشه های دینی کاکه احمد مسؤول است وبه هیچ وجه از اصول وموازین تبیین شده و وظایف معیّن از طرف رهبرمان  (کاکه احمد مفتی زاده ) تخطی نخواهیم کرد .

دیدگاهتان را بنویسید