برخورد با اهل سنّت غرب کشور ادامه دارد

 برخورد با اهل سنّت غرب کشور ادامه دارد

« ربوده شدن ۸ نفر از اعضای مکتب قرآن موچش توسط نیروهای اطلاعات و امنیت کشور»

روز یکشنبه ۳۰/۷/۹۱  پاسگاه انتظامی موچش (از توابع شهرستان کامیاران ) با احضاریه کتبی برای ۸ نفر از اعضای مکتب قرآن محل مذکور ، آنها را به پاسگاه فرا می خواند ، به محض ورود به پاسگاه ،  آنها با خودروهای شخصی متعلق به  وزارت اطلاعات و امنیت کشور  شعبه کامیاران مواجه می شوند !.

مأموران اطلاعاتی ؛ بلافاصله آنها را سوار خودروهایشان کرده و فوراً به شهرستان کامیاران انتقال می دهند .

ظاهراً یکی از اتهاماتشان پخش اطلاعیه ی شورای مدیریّت مکتب قرآن در مورد “ممنوع التدریس شدن دبیران و معلمان کُرد اهل سنّت “می باشد . !!!

این مزاحمت ها و فشارها علیه اهل سنّت  در حالی  است که مکتب قرآن هیچگونه فعالیّت سیاسی ندارد و کارش صرفاً عقیدتی و فکری است ، لذا این برخوردها  را ، برخورد ی عقیدتی  با پیروان کاکه احمد مفتی زاده و مکتب قرآن می داند.

                                                          ۹۱/۸/۳

اسامی و مشخصّات افراد ربوده شده

عطاالله محمدیان -اسد و عابدین و فردین و مهدی و علیمحمد ساعدموچشی - حامد اوسطی -صابر ایوبی

عطاالله محمدیان - اسد ساعدموچشی - عابدین ساعد موچشی مهدی ساعد موچشی - حامد اوسطی - فردین ساعد موچشی علی محمد ساعد پناه -صابر ایوبی

 

دیدگاهتان را بنویسید