اخراج کارمند کُرد اهل سنت

پیرو اطلاعیه های قبلی شورای مدیریّت مکتب قرآن مبنی بر فشارعلیه اعضای آن حرکت؛ این بار نیز کاکه “فرهاد سهرابی” – کارمندمجمع امور صنفی مشترک و ۱۵ اتحادیه صنفی شهرستان دیواندره – توسط اداره ی اطلاعات! آن شهرستان اخراج شد.

 ماجرا از این قرار است که : در مورخه ی ۲۰/۱۰/۹۱ اداره ی اطلاعات دیواندره به بهانه ی انجام امورات اداری ایشان را به آن اداره فرا می خوانند وپس از۴ ساعت بازجویی ( ازساعت ۳۰/۱۱لغایت ۳۰/۱۵) که کاملا از مصادیق تفتیش عقاید می باشد! آخرالامر اعلام می کنند که اگر می خواهی به کارت ادامه دهی باید از تفکر کاکه احمد مفتی زاده دست کشیده واز تبعیّت شورای مدیریّت مکتب قرآن سر باز زنی .

 کاکه فرهاد سهرابی بدون توجه به تهدید فوق در محل کار حاضر می شود، تا این که در اولین روز کاری سال جدید( ۵/۱/۹۲) با تعطیل  کردن مجمع امور صنفی واعلام تعطیلی تا ۱۴ فروردین از طرف مسئولین آن اداره؛با این امید که ایشان به دلیل عدم حضور در محل کار بهانه ای – به اصطلاح قانونی – برای اخراجش مهیا گردد.اما کاکه فرهاد نیز برای پاسخ گویی وانجام کار ارباب رجوع به مدت ۶ روز در حیاط اداره – با یک میز وصندلی – ضمن انجام کارهای مردم ، علت تعطیلی را مکتب قرانی بودن خود اعلام می کند؛ وبازتاب این تعطیلی  به حدی بود که خبرنگار برنامه ی سایه روشن صداوسیمای کردستان برای تهیه گزارش آنجا حاضر ودلیل را جویا می شود، که با عدم اطلاع رئیس اداره ی صنعت ومعدن وتجارت مواجه می شود! که فورا اداره ی اطلاعات به محض خبردارشدن از تهیه گزارش، مانع پخش آن می گردد.

لازم به یادآوری است، در یکی از روزهایی که کاکه فرهاد در محل کار بودند، نیروهای لباس شخصی اطلاعات باحضور در محل سکونت ایشان قصد بازدید از خانه را داشته که با مقاومت وممانعت خانواده مواجه ومحل را تر ک می نمایند.

اکنون ( ۱۸/۲/۹۲) کاکه فرهاد از کار اخراج و تابه حال اقدامات شکایت از مسبّبین اخراجیش همانند پزشکان ومعلمان مکتب قرآنی نتیجه نداده است. این هم آینده شغلی کارمندان کُرد اهل سنت پیرو مکتب قرآن.

دیدگاهتان را بنویسید