دخالت های فزاینده وغیرقانونی اداره ی اطلاعات در سازماندهی دبیران اهل سنت کردستان

دخالت های فزاینده وغیرقانونی اداره ی اطلاعات در سازماندهی دبیران اهل سنت کردستان

 در ادامه ی ستم های مذهبی و ملی علیه اهل سنت کردستان ،- همانگونه که به اطلاع رسید- سال گذشته (۹۱) ۲۵ نفر از دبیران ومعلمان اهل سنت کردستان به اتهام عضویت در مکتب قرآن وپیروی از کاکه احمدمفتی زاده، ممنوع التدریس شدند.

امسال نیز(شهریور۹۲) اداره ی اطلاعات با توجه به ناکارآمدی سیاست ممنوع التدریسی ، و بازتاب منفی آن در منطقه وسایر مناطق اهل سنت ایران، اکنون با تغییرروش خود( دخالت در سازماندهی دبیران ومعلمان مکتب قرآنی) به سیاست مقابله با اهل سنت کردستان ادامه می دهد

مسعود جعفری
مسعود جعفری

کاکه مسعود جعفری (۲۲سال سابقه خدمت) و کاکه فؤاد شوکت یار(۱۹سال سابقه خدمت) دبیران معارف وقرآن وعربی مقطع متوسطه دوره اول می باشند که بیش از ۱۰ سال در مدارس خاص (نمونه و هیأت امنایی) مشغول تدریس بوده اند. در ۱۲ اسفند ۹۱، حراست آموزش وپرورش ناحیه یک سنندج ، به آنان اعلام می کند که: شما از لحاظ آموزشی نه تنها مشکلی نداشته،  بلکه از دبیران موفق

فؤاد شوکتیار

وتوانای آموزش وپرورش هستید؛ اما  با فشار وتأکید اداره ی اطلاعات سنندج، از هم اکنون شما ممنوع التدریس می باشید وحکم شما به معاونت اجرایی( دفتر دار) تغییر می یابدو…

کاکه مسعود وکاکه فؤاد نیز، به دفاع از مواضع خود پرداخته و اظهار می دارند که : این گونه برخوردها را بسیار طبیعی دانسته وهمانند پزشکان لغو مدرک شده ومعلمان ممنوع التدریس و نیز دانشجویان ممنوع التحصیل هم فکرخود، با افتخار وسربلندی به تبعیت از رهبر خود (کاکه احمدمفتی زاده ) ونیزمصوبات شورای مدیریت ادامه خواهیم داد.

پس از عدم مراجعه به مدرسه واطلاع خانواده های دانش آموزان از این موضوع، ۴ روزبعد ( ۱۶ اسفند) جمعی از خانواده ها به نمایندگی از همه ی اولیا، به اداره کل آموزش وپرورش استان کردستان مراجعه وبا اعتراض جمعی خود- که منجر به انتشار خبر در سطح شهرشد- آمرین دستور را مجبور به لغو حکم می نمایند، و دبیران مذکور به محل تدریس خود باز می گردند.

تابستان امسال(۹۲)  اطلاعات وحراست  برای به کُرسی نشاندن حرف خود، از فرصت تعطیلی مدارس سوء استفاده نموده و به قسمت آموزش دستور می دهند که  آن ها را از مدارس خاص اخراج نمایند. اکنون در روستا های سنندج سازماندهی شده اند.

 درشهرستان دهگلان نیز، به دستورحراست ( اطلاعات) ، دبیران ممنوع التدریس سال گذشته- که  درپُست معاونت اجرایی خدمت کرده اند-  باید به روستا های دور دست بروند، این در حالی است که دبیربیش از ۲۹ سال خدمت در میان آنان می باشد!.

شورای مدیریت مکتب قرآن،  با تکرار مواضع همیشگی خود ( تزکیه خود ودعوت وهدایت دیگران بدون فعالیت های سیاسی ) ضمن محکوم کردن این گونه برخوردها ودخالت های سازمان ها ی امنیتی – حتی در سازماندهی معلمان که در دنیای کنونی محلی از إعراب ندارد- آن را  مقابله باعقیده وفکر خود می داند. وقطعا بهترین قاضی وهیأت منصفه، هزاران دانش آموزو ده ها همکاری می باشند که طی سال ها در کلاس درس ومحل کاراین معلمان حاضروشاهد بوده اند.

                                                                                                        حسبُنا الله و نِعم الوکیل 

                                                                                                                 ۹۲/۶/۸

دیدگاهتان را بنویسید