باز داشت یکی از اعضای مکتب قرآن در روستای دزلی مریوان

سلام فرجی

حدود یک هفته قبل کاکه سلام فرجی کارمنداداره ی آموزش وپرورش شهرستان سروآبادشاغل در  مدرسه ی روستای دزلی ازپیروان مکتب قرآن به حراست اداره ی مذکوراحضارومورد بازجویی قرار گرفت،ومتعاقب آن درروزشنبه مورخه ۹۲/۶/۳۰مامورین اداره ی اطلاعات شهرستان سروآباد او را  درمحل کارش دستگیروبازدید بدنی نموده، سپس بلافاصله منزل مسکونی اش راتفتیش و وسایل شخصی اش ،شامل موبایل ،کارت عابربانک،کامپیوتروبسیاری ازآثار کاکه احمد مفتی زاده شامل کتاب و سی دی   راضبط وتا کنون (۹۲/۷/۲ ) دربازداشت اداره ی اطلاعات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید