حمله ی نیروهای اطلاعاتی مریوان به یکی از اعضای مکتب قرآن آن شهر

saivan-sharifiدر ادامه ی سریال برخوردهای همیشگی نیروهای اطلاعاتی با مردم کُرداهل سنت؛ درروز جمعه ۲۰/۱۰/۹۲ رأس ساعت ۹ صبح که تازه مغازه ها باز می شوند، مأموران اداره ی اطلاعات شهرستان مریوان، وارد مغازه ی کاکه سیوان شریفی ( یکی از اعضای مکتب قرآن) می شوند، وطبق عادت مألوف به شیوه ای ناروا و بی ادبانه، با برخورد فیزیکی، ایشان را به زور سوار اتومبیل می کنند وبه اداره ی اطلاعات می برند، و آنجا نیز ضمن توهین و کتک کاری، از او می خواهند که ارتباطش با کلاس های مکتب قرآن قطع وسلب انتساب خود را با این حرکت صرفا دینی اعلام نماید!.

 در پاسخ کاکه سیوان با مقاومت و شجاعت اعلام می کند که: مسیر مکتب قرآن که کاکه احمد مفتی زاده آن را تبیین و تأسیس نموده است ، راه ومسیر دین خدا و پیغمبر- ص- است، ومن حدود ۱۰ سال است که راه دین را یافته ام، وتسلیم خواسته های نامشروع شما نخواهم شدو…

در ساعت ۲ بعد از ظهر همان روز، مأموران اطلاعاتی با اتومبیل آن اداره، در میدان ۲۳ تیر، ایشان را با لگد از اتومبیل به جوی خیابان پایین می اندازند؛ واز محل دور می شوند.