دیالکتیک اسلامی

دیالکتیک اسلامی تجدید چاپ شد

 

 

….. اصول منطق ديالكتيك همان طور كه مي‌دانيد با باز كردن بيش‌تر، مي‌شود چهار اصل، كه بعضي از فلاسفه فقط به دو اصل اكتفا كرده‌اند و دو اصل ديگر را در ضمن همين دو اصل شناخته‌اند و بعضي بخصوص از ماترياليست‌ها يك اصل يعني تغيير را شامل سه اصل ديگر منطق ديالكتيك مي‌دانند؛ و وقتي بخواهيم اين منطق را بازكنيم و هر چهار اصل را بيان كنيم مي‌شود:

۱‌ـ تغيير

۲‌ـ تضادّ

۳‌ـ تأثير متقابل

۴‌ـ انقلاب يا جهش

 

 

نسخه ی کامل

[button color=”coral” size=”medium” link=”http://fa.maktabquran.com/wp-content/uploads/2015/04/دیالکتیک-اسلامی.pdf”]دیالکتیک اسلامی[/button]