احضار و بازجویی از فرزندان کاکه فؤاد مردوخ روحانی و کاکه سعدی قریشی

احضار و بازجویی از فرزندان کاکه فؤاد مردوخ روحانی و کاکه سعدی قریشی

 

احمد قریشی

احمد قریشی

پوریا روحانی

پوریا روحانی

 

 

 

 

 

 

 

روزهای  چهارشنبه و پنج شنبه (۱۸ و ۱۹) تیر، کاکه پوریا مردوخ روحانی و کاکه احمد قریشی (از اعضای مکتب قرآن) به اداره ی اطلاعات سنندج احضار شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند.

طبق معمول سؤالات در مورد چگونگی آشنایی با حرکت اسلامی مکتب قرآن و نیز سؤالاتی سیاسی و شخصی، که از مصادیق بارز تفتیش عقاید بود.     

ایشان هم پس از پاسخ به بعضی از سؤالات شخصی، تأکید کردند که : بنا بر توصیه رهبرمان ( کاکه احمد مفتی زاده) وظیفه ی خود را تزکیه خود و دعوت و هدایت دیگران می دانیم و در مسائل سیاسی دخالت نمی کنیم و تابع مصوبات شورای مدیریت مکتب قرآن هستیم.

                                                                شورای مدیریت مکتب قرآن

                                                                    93/4/21