احضار کاکه سعدی قریشی به اداره ی اطلاعات سنندج

باز هم کاکه سعدی قریشی به اداره ی اطلاعات سنندج احضار شد

 

روز سه شنبه ۹۳/۴/۳  ساعت ۹ صبح کاکه سعدی قریشی (از اعضای مکتب قرآن) به اداره ی اطلاعات سنندج احضار شد .

kaka sadi4

طبق روال گذشته ، بحث در مورد محدود کردن فعالیّت های مکتب قرآن بود و…

 

در مقابل کاکه سعدی ضمن دفاع از مواضع مکتب قرآن اظهار داشت که : هرگز فعالیّت های مکتب قرآن که طبق توصیه ی رهبرمان کاکه احمد مفتی زادهتزکیه ی خود و دعوت و هدایت دیگران بدون فعالیّت های سیاسی – می باشد ، محدود نخواهد شد؛  و این پیام سعادت بشری را در هر شرایطی به گوش انسانها خواهیم رساند  و همانگونه که مکتب قرآن با جریانات و گروه ها و احزاب سیاسی هیچگونه ارتباطی ندارد ، له یا علیه آنها نیز ، هیچگونه موضعی اتخاذ نخواهد کرد .

 

شورای مدیریّت مکتب قرآن

۹۳/۴/۴