احضار ۲ نفر دیگر از اعضای مکتب قرآن به اداره ی اطلاعات سنندج

احضار ۲ نفر دیگر از اعضای مکتب قرآن به اداره ی اطلاعات سنندج

 

 

به دنبال روال متمادی احضار و بازجویی از اعضای مکتب قرآن، کاکه فریبرز احمدی و کاکه احمد کاکی ( از اعضای مکتب قرآن ) به اداره ی اطلاعات سنندج برای بازجویی احضار شدند.

 

فریبرز  احمدی

فریبرز احمدی

احمد کاکی

احمد کاکی

سؤالات و بازجوییها همانند گذشته در مورد فعالیتهای مکتب قرآن و دیدگاههای کاکه احمد مفتی زاده بود. پاسخ کاکه فریبرز و کاکه احمد نیز همان مواضع همیشگی مکتب قرآن و پایبندی به آراء و نظرات دینی کاکه احمد بود که: – کارمان تزکیه خود ودعوت و هدایت دیگران است بدون فعالیتهای سیاسی- .

همانگونه که در اطلاعیه های قبلی اشاره شد، مأموران اذعان داشته اند که: این روالِ بازجویی جزء برنامه جدید اداره ی اطلاعات می باشد و افراد بیشتری در آینده احضار خواهند شد.

شورای مدیریت مکتب قرآن

                                                                                                   29/6/93