امراتان

بعضی­ها آوردن (امراتان) = (دو زن) در سوره­ ی بقره را نوعی خوار شمردن زن می­نامند، ولی اگر دقت کنیم در آیات اول سوره نور وقتی از شهادت شاهدان صحبت می­شود، فقط گفته شده که چهار شاهد، و از زن یا مرد بودن صحبت نشده است. به نظر شما حکمت آن چیست ؟ از کاک احمد در این زمینه، نواری به جا مانده است یا نه؟

شهادت زنان در آيه­ ی۲۸۲ سوره بقره مربوط به معامله­ ي مالي است و حكمت جايگزين شدن «دو زن» به جاي يك مرد در خود آيه بيان شده ( . . . ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخري… ) چون نسوان در معاملات كمتر مداخله مي­كنند و به طور طبيعي با آن كمتر سر وكار داشته و زواياي آن جزء امور روزمره­ ی آنها نمي­باشد احتمال نسيان و خطا بيشتر است و براي اين موارد لازم است از شاهدان بيشتري استفاده شود.

ولي در امور ديگر مثل اثبات هلال رمضان يا مسايل مربوط به داخل منزل و قضاياي خاصّ زنان ( مانند شيردادن و… ) نه تنها فرقي ميان شهادت زن و مرد وجود ندارد بلكه در برخي موارد تنها شهادت زنان معتبر است. بنابراين اگر به مفهوم و حكمت آيه خوب دقـت شود نه تنها هيچ تحقيري براي زنان نيست بلكه بها دادن به آنان و هماهنگ شدن با واقعيت و جلوگيري از تضييع حقوق ديگران مي­باشد.