غیبت

  1. لطفاً من را برای داشتن حضور قلب در نمازهایم راهنمایی بفرمائید.
  2. راه پيشگيري از غيبت كردن چیست؟

۱– پیش از شروع به نماز که قلب را لطافت بخشد و عواطف مثبت را شکوفا کند خود را آماده­ي نماز یعنی ملاقات با خالق هستی کنید، آنگاه حضور قلب خواهید داشت و لذت خواهید برد.

  1. دل را به یاد خدا زنده نگه دارید و بفرموده­ي قرآن، چنان مجسم کنید که در حال خوردن گوشت برادر مرده­ي خود هستید. یقیناً اگر بتوانید این حالت را در خود ایجادکنید بشدت از غیبت متنفر خواهید شد.