نیاز به خداوند

برای تقویت حس نیاز به خداوند از چه راه­کارهایی باید تبعیت کرد؟

با تدبر در آيات و نشانه‌هاي الهي در وجود خودمان و در دنياي اطرافمان (آفاق و انفس)، عظمت و قدرت خالق را از سوئي و ضعف و ناتواني و نياز خود را از سوي ديگر مي‌توانيم دريابيم، با اين كار از ذهنمان دريچه‌اي به سوي خالق باز مي‌شود كه اگر عواطفمان را با آن هم جهت كنيم، ‌آن‌گاه ذهناً و قلباً خود را نيازمند و وابسته به او خواهيم يافت.