چرا خداوند ذوالجلال خود را در برخی آیه ­ها جمع نموده؟

سوال: چرا خداوند ذوالجلال خود را در برخی آیه ­ها جمع نموده؟ به طور مثال فرموده­اند (ما خلق کردیم . . . )

 

جواب: در ادبيات و فرهنگ ملل مختلف از جمله ملت عرب، به خاطر تعظيم و احترام به ديگران و يا به دليل اينكه يك نفر به تنهايي، كاري را انجام داده، كه تنها از جمع ساخته است او را نازله و منزله جمع نموده، و از صيغه‌هاي مخصوص جمع برايش استفاده مي‌شود. قرآن هم به زبان عربي مبين و به زبان مردم نازل شده است. اما لازم به ذكر است كه براي ما جائز نيست كه خطاب به خدا، و براي ذات واحد الاحد، از صيغه‌هاي جمع استفاده نمائيم.