بازداشت و احضار اهل سنت کُرد در بوکان، سقز و سنندج

بازداشت و احضار اهل سنت کُرد در بوکان، سقز و سنندج      4-nafar 

در ادامه ی سیاست برخورد با اهل سنت کُرد، روز دوشنبه ۴/۱۲/۹۳ مأموران اداره ی اطلاعات بوکان به منزل کاکه “ حسین ابراهیمی” (از اعضای مکتب قرآن در آن شهر) یورش برده و او را همراه بعضی از جزوات و کتابهای شخصی و نیزعکس کاکه احمد مفتی زاده با خود به اداره ی اطلاعات می برند.

قبل از بازداشت کاکه حسین، یکی از مأموران در حیاط منزلشان به او می گوید: شما آبروی ما را در داخل و خارج کشور برده اید و بدون دلیل و مدرک اطلاعات را متهم کرده اید!!!- اشاره به اطلاعیه ی ۱۳/۱۰/۹۳ سایت شورای مدیریت مکتب قرآن مبنی بر کتک کاری و بازداشت موقت کاکه حسین توسط مأموران اطلاعات که سرانجام او را چشم بسته در خیابان امید بوکان رها کرده بودند- دست بر قضا یکی از آن افراد میان مأموران حضور دارد و کاکه حسین به او اشاره می کند که : یکی از آن ۵ نفر مسلح که مرا کتک زدند این آغاست! که فورا با برخورد خشن نماینده اطلاعات مواجه، و اورا با خود می برند.

تا این تاریخ ( جمعه هشتم اسفند) خبر موثقی از سرنوشت کاکه حسین نیست و خانواده اش- با وجود مراجعات مکرر- با جوابهای ضد و نقیضی از طرف مأموران مواجه می شوند از جمله: در بازداشتگاه بوکان است و … و روز بعد  می گویند در ارومیه است و تا یک ماه دیگر بدون ملاقات آنجا خواهد بود و … .

واما احضارها و باز جوییها: در روزهای اخیر نیز ۳ نفر دیگر از اعضای مکتب قرآن در سقز و سنندج توسط مأموران اداره ی اطلاعات دراین ۲ شهر مورد بازجویی قرار گرفتند که به تر تیب عبارتند از:

۱-    کاکه “ محمد عباسی” از سقز

۲-    کاکه “ جلال خسروی” از سنندج

۳- کاکه “ فؤاد مردوخ روحانی” از سنندج

جدا از سؤالات تکراری در مورد فعالیتهای مکتب قرآن- که سالهاست همه با آن آشنا هستند- به چند مورد دیگر اشاره کردند، از جمله: شرط احضاریه کتبی برای حضور در اطلاعات، برای پیروان مکتب قرآن، و یا، برخورد تند و خشن افراد با بازجوها، ونیز، نداشتن مجوز برای استفاده از فضای مجازی از جمله سایت! و …  .

این برادران در مقابل اظهار داشتند که: بر اساس مصوبه ی شورای مدیریّت مکتب قرآن شرط حضور ما در اطلاعات همچنان با احضاریه کتبی دادستانی خواهد بود؛ در مورد برخورد افراد نیز، شما آنان را از بدیهی ترین حق – که ادامه ی تحصیل می باشد- محروم کرده اید، لذا طبیعی است که در مقابل این ظلم آشکار برخورد افراد اعتراض آمیز باشد؛ در باره ی استفاده از سایت نیز، همان کسی که مجوز تبلیغ دین خود را به ما داده است ( خداوند متعال) اجازه ی استفاده از هر نوع وسیله و امکانات مشروع بشری را نیز به بندگانش داده است.

                                                                                                شورای مدیریت مکتب قرآن

                                                                                                                                        ۸/۱۲/۹۳