برخورد با اشتباه

در اوضاعی که اکنون شما گرفتار ودرگیر آن هستید، محبوبتر در نزد خدا تنها کسی یا کسانی است که به­خاطر رضای خدا با خدمت به دین و بندگانش، تحمّل و گذشتش بیشتر باشد حتّی نسبت به اشتباهات و خطاهای مسلّم دیگران؛ و برای کم ضرر شدن اشتباه­ها و خطاها، راه دعوت با حکمت و موعظه­ی حسنه پیماید؛ و خوشوقت و شاکر باشد از تنها کم­ضرر بودن غیر برای دین و خلق؛ هر چند از او بیگانه یا حتّی نسبت به او کینه­ورز باشد. چنان در اطرافم شرایط حضور نافراهم است که نمی­توانم جمله­های نوشته را بازخوانم و درست دریابم چه نوشته­ام فَأوصیکُم وَ إِیّایَ بِتَقوی اللهِ وَ الحَذَرَ مِن خِداعِ الهَوی وَ الشَّیطان (وَ خالِف النَّفسَ وَ الشَّیطانَ وَاعصِهِما و إِن هُما مَحَّضاکَ النُّصحَ فَاتَّهِمِ و . . .[۱]) .

 

بخشی از نامه ی یک

 

[۱]ـ قصيده‌ي برئيّه‌ امام بوصيري