حکم مهاجرت اجباری و منع امامت برای امام جماعت اهل سنت کُرد

حکم مهاجرت اجباری و منع امامت برای امام جماعت اهل سنت کُرد

 

در ادامه ی ستم های مذهبی و ملی علیه اهل سنت کردستان، این بار نیز به دستور اطلاعات و با حکم مرکز بزرگ اسلامی!!! غرب کشور- که از بدو تأسیس تابحال مسؤول آن از ملاهای اعزامی قم و طبعاً اهل تشیع بوده است- کاکه “محی الدین محمد زاده” امام جمعه و جماعت “روستای کوله” از توابع شهرستان دیواندره، محکوم به ترک امامت واخراج از روستای مذکور شد.

محی الدین محمدزاده

محی الدین محمدزاده

کاکه محی الدین محمد زاده ( از اعضای مکتب قرآن ) که سالها قبل نزد علمای دینی کردستان علوم دینی را فراگرفته است حدود ۱۵ سال در روستاهای سقز و دیواندره امامت مسجد و ارشاد مردم را به عهده داشته است .

ایشان حدود ۹ سال است که در روستای کوله به تبلیغ دین مشغول است و طیّ این چند سال بارها از طرف مسؤولین مرکز بزرگ اسلامی! و اوقاف، احضار و مورد بازخواست قرار گرفته که :چون از طرف مرکز بزرگ مجوز امامت ندارد باید با تشکیل پرونده وارتباط با آن ارگان حکومتی تحت نظر آنان و مجری دستوراتشان باشد، کاکه محی الدین نیز این درخواست را خلاف رسالت و جایگاه عالم دینی دانسته و فقط خود را مجری برنامه های خداوند متعال می داند؛ تا این که در« تاریخ ۹۳/۱۰/۲۰ به شماره ۱۲۸۳۸/ م / د » نامه ای از طرف رئیس مرکز برزگ شهرستان دیواندره با این مضمون ( تصویر نامه پیوست می باشد) به کاکه محی الدین نوشته می شود : در نظام اسلامی! کلیه روحانیون تحت پوشش مرکز بزرگ و با حکم آن حق تبلیغ دینی دارند و چون شما فاقد پرونده و حکم جماعت می باشید تا ۲ ماه فرصت دارید که از روستا مهاجرت کنید، در غیر این صورت هرگونه عواقب ناشی از آن متوجه شما خواهد بود.

کاکه محی الدین در نماز جمعه وجماعت موضوع این نامه را برای مردم روستا تشریح می نماید وبه مردم می گوید : من ماموستای روستای شما هستم واگر مردم روستا ازمن راضی باشند من هیچ وقت این روستا را ترک نمی کنم وتحت پوشش هیچ ارگانی نیستم واز هیچ نهادی حقوق نمی گیرم ومسؤول تأمین زندگی من، شما اهالی روستا می باشید وهر وقت شما ازمن راضی نباشید آن موقع من روستا را ترک می کنم؛ بعداز اتمام مهلت مقرّراداره اطلاعات چهار نفر از هیأت امناء واهالی روستا را احضار و با تهدید وفشار آنها را وادار می کنند که باید مردم اورا اخراج کنند مردم در دفاع از ایشا ن می گویند: کار خلافی ازاو ندیده ایم و نمی توانیم بدون دلیل اورا اخراج کنیم .افراد مذکور با کاکه محی الدین برای حل این موضوع مشورت می کنند که باید یا به اداره اطلاعات برویم یا به مرکز بزرگ، کاکه محی الدین برای رفتن به اداره اطلاعات مخالفت می کند ومی گوید بدون احضاریه رسمی ازدادگستری به آنجا نمی روم، ولی برای رفتن به مرکزبزرگ به همراهی آنها موافقت می کند ،آنها به شورای روحانیت می روند مسئول مرکز بزرگ چهار مسأله رابرای کاکه محی الدین عنوان می نماید:

  • پیرو کاکه احمد مفتی زاده ومکتب قرآن می باشدنامه مرکز
  • تحت پوشش مرکز بزرگ نیست وحکم آنجا را ندارد
  • قبل از حکومت روز اول ماه رمضان وعید فطر را اعلام کرده است
  • در وقت خواندن سرود ملی در افتتاحیه ی مدرسه شبانه روزی روستای کوله از جایش بلند نشده است

کاکه محی الدین تمام مطالب آنها را با دلایل قرآنی جواب می دهد ومسؤول شورای روحانیت در جواب می گوید: این اداره اطلاعات می باشد که مرتب به ما دستور می دهند، ماهم مجبور هستیم از اوامر آنها اطاعت کنیم. رئیس مرکز از آن افراد همراه در مورد کاکه محی الدین وفعالیت او می پرسد آنها از او دفاع می نمایند ومی گویند هیچ کار خلافی از او ندیده ایم وما درمورد تبلیغ مسائل دینی از او راضی هستیم.

کاکه محی الدین خطاب به رئیس مرکز بزرگ می گوید به اداره اطلاعات هم بگویید: از تهدید وفشار به مردم وهیأت امناء دست بردارید، وفقط با من صحبت کنید.

در تاریخ ۱۵/۳/۹۴باز اداره اطلاعات ۳ نفر از هیأت امناء مسجد را احضار می کند ومجدداً آنهارا تهدید می کنند که کاکه محی الدین را به روشهای زیر از روستا بیرون کنند:

  • مردم پشت سر ایشان نماز نخوانند وروز جمعه به مسجد نروند
  • درب مسجد ودرب منزل را بر روی او قفل کنند
  • به او پول ندهند
  • باید کاری کنند تا تمام اهالی برای بیرون کردن او شرکت نمایند.

با عدم تبعیت مردم از این دستور، سرپرست اوقاف دیواندره نیز نامه ایی در« تاریخ ۹۴/۳/۱۷ به شماره ۹۴/۳۹ » ( تصویر نامه پیوست می باشد) با این مضمون به هیأت امناء مسجد کوله می فرستد : آقای محی الدین محمدزاده به عنوان روحانی، مورد تأیید مرکز بزرگ نمی باشداو صلاحیت استفاده از منزل موقوفه مسجد را ندارد تا ۱۰ روز به او فرصت دهید منزل مسجد را تخلیه نماید در صورت عدم تمکین به تخلیه منزل مسکونی، به آن اداره اطلاع دهید تا از طریق محاکم قضایی اقدام گردد.

در پاسخ به این دستور نیز مردم تا به حال همان جواب قبلی را داده اند.

نامه اوقاف

شورای مدیریت مکتب قرآن ضمن محکوم کردن این برخوردهای تکراری – که در طول تاریخ نسبت به حق طلبان و داعیان دین روا شده است- اعلام می دارد که: بنا به توصیه رهبرمان ( کاکه احمد مفتی زاده) وظیفه بالفعل ما تزکیه خود و دعوت وهدایت دیگران است بدون فعالیتهای سیاسی، وهمانگونه که تابحال به اثبات رسانده ایم- إن شاء الله – از این به بعد نیزدر هر حال، و باوجود تغییرشرایط مکانی و زمانی، کمر همّت به انجام این امر بسته ایم.

حسبُنا اللهُ و نِعمَ الوکیلُ

شورای مدیریت مکتب قرآن

۹۴/۳/۳۱