احضار کاکه سعدی قریشی به اداره ی اطلاعات سنندج

احضار کاکه سعدی قریشی به اداره ی اطلاعات سنندج

در تاریخ یکشنبه ۲۵/۱۱/۹۴ «کاکه سعدی قریشی» با احضاریه ی  رسمی دادگستری به ستاد خبری اطلاعات سنندج فراخوانده شد .

سعدی قریشی

سعدی قریشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبق روال گذشته، سؤالات تکراری و درمقابل، پاسخ های روشن و تبیین مواضع مکتب قرآن توسط کاکه سعدی ( تزکیه ی  خود و دعوت و هدایت دیگران بدون فعالیّتهای سیاسی ) بخش اعظم زمان بازجویی را به خود اختصاص داد .

یکی از موارد قابل توجه، اصرار بازجو مبنی بر برخوردهای خشونت آمیز اعضای مکتب قرآن، نسبت به حاکمیت و دیگران بود .

کاکه سعدی در پاسخ اظهار داشت: سعه ی صدر و عطوفت مکتب قرآن و پیروان آن دربرابر جریانهای گوناگون فکری زبانزد خاصّ و عام است؛ امّا آنچه از جانب شما برخورد خشونت آمیز تلقّی می شود، مواجهه ی با عزّت، ایستادگی و دفاع از حقوق پایمال شده ی دینی  و ملی ماست، در آینده نیز – همچون گذشته – عملکرد مکتب قرآن مُبیّن این واقعیت خواهد بود و تلاشهای آشکار و نهان برای القای این شبهه را بی اثر خواهد ساخت؛ زیرا خشونت در مسیر فکری کاکه احمد مفتی زاده، هیچ جایگاهی نداشته و شاهد این مدّعا، عملکرد مکتب قرآن در چهار دهه ی عُمر خود و قضاوت مردم درباره ی آن می باشد .

لازم به ذکر است : با توجه به عدم فعّالیت سیاسی مکتب قرآن، تلقّی مردم از این فشارها و تبلیغات سوء علیه پیروان کاکه احمد مفتی زاده، مانع دانستن این حرکت دربرابر برنامه های حاکمیت،  علیه اهل سنّت و ملت کورد می باشد .

 

حَسبنااللهُ و نِعمَ الوکیلُ

 

شورای مدیریّت مکتب قرآن

۲۷/۱۱/۹۴