عید قربان

بسم الله الرّحمن الرّحیم

       «… فإذا أفضتُم مِن عَرفاتٍ فاذکُروا اللهَ عِندالمَشعرِالحرامِ وَاذکرُوه کـَما هَداکُم …»

 

عید قربان

عید قربان

 

  کاکه احمد مفتی زاده می فرماید :

 « چون عید قربان به حکم قرآن، تنها مربوط به پایان مراسم حجّ است، واین مراسم در شهر مبارک مکه وبر اساس افق آن شهر انجام می شود»

   بنابراین روز دوشنبه ۲۲ شهریورماه ، مصادف با دهم ذی الحجه ، پایان مراسم حج و عید قربان است .

                                      شورای مدیریّت مکتب قرآن

                                              19/6/95