کانال رسمی تلگرام شورای مدیریت مکتب قران

کانال رسمی تلگرام شورای مدیریت مکتب قران  راه اندازی شد

لطفا جهت عضویت از لینک زیر استفاده نمایید.

 

%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a8