اطلاعیه

موبایل

مصادره گوشی های موبایل در پاسگاه قزانچی

 

بنا بر گزارشهای رسیده به شورای مدیریت مکتب قرآن، مدّت هاست که مأموران انتظامی در پاسگاه قزانچی واقع در جاده سنندج – کرماشان، اقدام به مصادره گوشی موبایل مردم- به ویژه افراد مکتب قرآن- می کنند، این کار غیرقانونی   ( تجاوز به حریم خصوصی ) که با تمامی قواعد دینی و بشری منافات داشته در روزهای اخیر شدت یافته است. نکته قابل تأمّل این است که، پس از بازدید گوشیها و سرخورده شدن و عدم دست یابی به بهانه ی مورد نظرشان، مأموران نیروی انتظامی اعلام می کنند که برای تحویل موبایل به اداره اطلاعات کرماشان مراجعه کنند!!! و با توجّه به این مطلب که افراد حرکت، بنا بر مصوّبه شورای مدیریّت مکتب قرآن، فقط با احضاریه رسمی دادگاه در اطلاعات حاضرمی شوند، و به سؤالات بازجوها پاسخ می دهند، و برای اموال مسروقه توسط نیروی انتظامی که به اطلاعات برده می شود، به آنجا مراجعه نمی کنند، در نتیجه مأموران اطلاعات مالک اموال مسروقه می گردند !!!.

لازم به یادآوری است که حرکت مکتب قرآن بنا بر حکم مؤسّس و رهبر خود ( کاکه احمد مفتی زاده) « وظیفه بالفعلش،  تزکیه خود و دعوت و هدایت دیگران است بدون فعالیتهای سیاسی»؛ بنابراین هر نوع برخورد با این حرکت صرفاً دینی، از مصادیق تفتیش عقاید و به خاطراختلاف زبان و مذهب با حاکمیت است.

                                                   شورای مدیریت مکتب قرآن

۹۶/۶/۲۶