اطلاعیّه شماره ۵

hesab

 

به اطلاع عموم مردم خیّر و انسان دوست می رساند:

متأسّفانه فردی متقلب با سوءاستفاده از اعتبار مکتب قرآن اطلاعیّه شماره ۴ را باتغییر شماره حساب و به نام محمد رحمانی پخش کرده و زیر آن از عنوان مکتب قرآن قره قارنی استفاده کرده است! .

این شخص و حساب بانکی اعلام شده هیچ ربطی به مکتب قرآن ندارد و به منظور سوء استفاده ایجاد شده است.

خواهشمند است در صورت واریز وجهی برای کمک به زلزله زدگان از سوی مکتب قرآن تنها به حساب اعلام شده در اطلاعیّه شماره ۴ به نام «علی به آفرید» اقدام فرمایید، و در صورتی که اشتباهاً وجوهی را به نام فرد سوءاستفاده کننده واریز کرده اید نسبت به استرداد آن سریعاً اقدام فرمایید.

 

شورای مدیریت مکتب قرآن

۲۹/۸/۹۶

    نام صاحب حساب :  علی به آفرید

    بانک :   تجارت کُد شعبه ۱۱۰۲۰ 

    شماره حساب   :   1102088723    

  شماره کارت   :  5859831107794108 

  شماره شبا    :  IR190180000000001102088723