اطلاعیّه شماره ۶

 

اطلاعیّه شماره ۶

 

 

 

 

بدین وسیله به اطلاع می رساند، پیرو اطلاعیّه های گذشته در خصوص وقوع زلزله ی مناطق کرماشان و مدیریّت کمک رسانی مردم نوع دوست، توسط شورای مدیریّت مکتب قرآن، توجّه عموم مردم را به نکات زیر جلب می نماییم:

از روزهای اوّل وقوع  حادثه، افرادی از پیروان مکتب قرآن در گروههای مختلف، به منطقه اعزام شدند تا به اعتمادی که مردم خیّر به آنان نموده اند، لبّیک گویند و از نزدیک اماناتشان را بدست مردم آسیب دیده برسانند.

با توجّه به وسعت منطقه زلزله زده و حضور دیگر نیروهای مردمی، ما هم در حدّ توان و وسعمان ضمن شناسایی نیازهای بخشی از آن مناطق( شهرستان سرپل ذهاب، و حدود  410 روستا از توابع آن وثلاث باوه جانی) اقدام به ارسال و توزیع ضروریّات آنان نمودیم؛ هم اکنون با گذشت ۲۰ روز ازوقوع حادثه، آذوقه ی کافی در فواصل زمانی مشخّص و وسایل گرمایشی( به ویژه برقی) وتهیّه کانکس از اهمّ امور امداد رسانی مکتب قرآن می باشد.

 این فعّالیتها بستگی به کمکهای شما مردم دلسوز و انسان دوست اعم از نقدی و غیر نقدی به ویژه برنج و روغن  دارد؛ در صورت ادامه ی این امر خیر، شورای مدیریّت مکتب قرآن همچنان با برنامه ریزی و مدیریّت خوددر حدّ امکان نسبت به ارسال کمکها به نیازمندان واقعی اقدام خواهد کرد.

امّا درخواستی که از مردم عزیز داریم این است که جدّاً از آوردن لباس مستعمل و کهنه خودداری فرمایید.

در ضمن، اقلام ارسال شدهجهت اطّلاع مردم خیّر نسبت به وضعیّت کمکهایشانبه شرح زیر اعلام می گردد:

 مواد خوراکی، چادر، پتو و لباس بالغ بر  2300 تن به ارزش۱۳ میلیارد تومان.

 کانکس حدود ۲۰۰ عدد، که تاکنون ۹۵ عدد نصب شده است و بقیّه نیز در روزهای آتی مستقر خواهد شد.

 کمکهای نقدی دریافتی ( به صورت واریز به حساب یا پرداخت دستی) بالغ بر یک میلیارد تومان.

 

                                                                      شورای مدیریّت مکتب قرآن

                                                                   96/9/15