اطلاعیّه  

                                  

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

        خواهران و برادران گرامی! با سلام و آرزوی سرفرازی دنیا و قیامت.

اخیراً برای چندمین بار افرادی غیرمسؤول، بی هویّت و سودجو، علی رغم تذکّرات قبلی، اقدام به ترجمه و انتشار بخش هایی از آثار کاکه احمد مفتی زاده کرده اند که از جهات مختلف علاوه بر اشکالات اساسی، خیانت به کاکه احمد و سوء استفاده از نام و آثار آن داعی إلی الله است.

بارها تذکّر داده ایم – و روش کاکه احمد در زمان حیات ایشان نیز مؤیّد این مطلب است- که تنها جمع ذی صلاح، مسؤول و وارث معنوی آثار ایشان « مکتب قرآن» است، و شورای مدیریّت نمایندگی این جمع را به عهده دارد؛ بنابراین هیچ فرد یا گروهی بدون اجازۀ شورای مدیریّت مکتب قرآن حقّ اقدام به چاپ، تکثیر و نشر آثار ایشان، یا ترجمه و تصرّف در آن را ندارد.

متأسّفانه این افراد بی هویّت علاوه بر خیانت در امانت بدلیل عدم صلاحیّت اخلاقی، چون از لحاظ علمی نیز، فاقد صلاحیّت و ناآگاه به معرفت دینی کاکه احمد هستند- در چنان سطحی که چنین اقدام مهمّی را انجام دهند- حاصل کارشان مملوّ از خطا و اشتباهات فاحش است؛ لذا از تمامی خواهران و برادران درخواست می شود، در این خیانت آشکار مشارکت نکنند و از دریافت یا خرید آن آثار اکیداً خودداری و در حدّ امکان روشنگری کنند تا افراد بی اطّلاع، با این اقدام مزوّرانه و قبیح از منظر« دین وعُرف» همکاری ننمایند.

 

شورای مدیریّت مکتب قرآن

                                                   8/4/97