بازداشت معلم مکتب قرآنی در مهاباد

بازداشت معلم مکتب قرآنی در مهاباد

 

یاسر امینی آذر

یاسر امینی آذر

 

بنا بر گزارش رسیده به شورای مدیریّت مکتب قرآن، کاکه یاسر امینی آذر( دبیر ریاضی مدارس مهاباد) هنگام بازگشت از مدرسه در تاریخ ۸۹/۲/۱۷ توسط نیروهای اطلاعات مهاباد دستگیر و به مکان نامعلومی برده شده است.

کاکه یاسر که از بیماری آسم ونارسایی قلبی رنج می برد، به اتهام شرکت در تحصن «اعتراض به وضعیت نامطلوب فرهنگیان و دانش آموزان» بازداشت گردیده است.

لازم به یادآوری است که مکتب قرآن طبق آموزه های رهبر خود( کاکه احمد مفتی زاده) کارش تزکیّه خود ودعوت و هدایت دیگران است بدون فعّالیّتهای سیاسی؛ وشرکت افراد این حرکت در امور صنفی، نه تنها مغایر با آن تعالیم نمی باشد بلکه جزء وظایفشان قلمداد می گردد، و همچون گذشته اعضای مکتب قرآن در امور صنفی خود، همکاران و دوستانشان را تنها نخواهند گذاشت.

 

 

 

                                                                                          شورای مدیریّت مکتب قرآن

                                                                                                   89/2/18