مصاحبه ی شبکه ی NRT با کاکه سعدی قریشی و کاکه فواد روحانی

  مصاحبه با کاکه سعدی قریشی وکاکه فواد روحانی  در منزل کاکه احمد توسط شبکه    

NRT

 

 حلقه  اول  کاکه سعدی

 

 

حلقه دوم کاکه فواد

 

 

 

 

 

 

بەشی سێیەم

 

بەشی چوارەم