بازداشت دو نفر از اعضای مکتب قرآن مهاباد

بسم الله الرّحمن الرّحیم

روزیکشنبه ۹۹/۲/۲۱ کاکه سعید رشیدی وکاکه محمدعلی لشکری از اعضاء مکتب قرآن درمهاباد به روشی کاملا غیرقانونی (بدون هیچگونه اطلاع قبلی وبدون ارسال برگه ی احضاریه )توسط مأموران امنیتی دستگیر و به مکان نامعلومی برده شده اند .
ساعت ۹ صبح، مامورین پاسگاه نیروی انتظامی شماره ۱۱ ، به بهانه ی اینکه کاکه سعید شاکی دارد! او را به آنجا فراخوانده اند ، بعداز یک ساعت مأموران امنیتی وی راهمراه خود به مکان نامعلومی برده اند و سپس مسوول نیروی انتظامی درپاسخ به مراجعه خانواده اش، از وضعیت کاکه سعید اظهار بی اطلاعی نموده است .
در همان ساعت( ۹ ) دو خودرو مأموران امنیتی، کاکه محمد علی لشکری رادر محل کارش دستگیر کرده و با دست بند به مکان نامعلومی برده اند.
پی گیریهای خانواده های این برادران تاکنون به نتیجه نرسیده است.


شورای مدیریت مکتب قرآن
۹۹/۲/۲۲

Www.maktabquran.com

@maktabqurani