وَ مَکرُوا وَمَکراللهُ وَاللهُ خیرُالمَاکرینَ

                                                            

بسم الله الرّحمن الرّحیم

« وَ مَکرُوا وَمَکراللهُ وَاللهُ خیرُالمَاکرینَ»

 

متأسّفانه درشرایطی که کوردستان، بدلایل گوناگون بشدّت گرفتار ویروس کوید۱۹ (کرونا) وعواقب مرگبارآن است، و مکتب قرآن به شهادت بیانیّه ها و عملکردهایش درحدّ توان، درپی مرهم نهادن بر زخمهای کشنده ی موجود و ایجادشدۀ پیش و پس از این واقعه است؛ شب پرستانِ نورگریزِ مکتب ستیز، فرصت را غنیمت شمرده و آزموده را به طمع آزمونی دیگرمورد حمله  قرارداده اند.

مردم ما خوب آگاهند، که در حادثۀ زلزلۀ سرپل ذهاب، مکتب قرآن چگونه باتمام وجود به یاری آسیب دیدگان شتافت وسیل عظیم کمک های افراد مکتب، وبسیار بیشتر از آن، کمکهای بیدریغ مردم بزرگوار را در نهایت امانت، به این مصیبت زدگان محروم رساند.

متأسّفانه درجریان این امر، حساب بانکی که برای واریزی وجوه نقدی معرّفی شده بود، مدّتی مسدود شد و با تلاش و   پی گیری حقوقی و زحمت فراوان، بالاخره رفع مزاحمت گردید.

این بار نیز، برای کمک به رنج دیدگان از کرونا، درشهرهای مختلف چندین حساب بانکی به این کار اختصاص یافت، و مردم نیزچون گذشته به یاری عزیزانشان شتافتند.

با کمال تأسّف این بارهم، حساب بانکی معرّفی شده درشهر مهاباد را مسدود، وپس از مدّتی " کاکه علی لشکری" (صاحب حساب) و " کاکه سعید رشیدی" یکی دیگر ازپیروان مکتب قرآن را بازداشت کردند.

درهمین اثنا " کاکه یاسر امینی آذر" که از پیروان مکتب قرآن در مهاباد است و به شغل شریف معلمی مفتخر، و بیش از یک سال پیش، مدّتی بازداشت و به اتّهام فعّالیّت صنفی و غیرسیاسی اش درمهاباد به یک سال زندان محکوم و اجرای حکمش معلّق مانده بود، دستگیر و به وی گوشزد می شود که : اجازه نمی دهیم مکتب قرآن در مهاباد هم، مانند سایر شهرهای کوردنشین گسترش یابد. این در حالی است که در بازجوئی ها، به کاکه علی لشکری و کاکه سعید رشیدی گفته اند که : ما می دانیم که کارشما سالم است و ایرادی ندارد. امّا جالب این که، درهمین حال، برای جلوگیری از این اقدامات انسان دوستانۀ مکتب قرآن در مهاباد، فردی را که سرباز و از نگهبانان زندان ارومیه است، به وسائل گوناگون وادار می کنند که، دروغهائی را درمورد این دو نفر و " کاکه سعدی قریشی" سرهم کند؛ از جمله این که : کاکه سعدی در سال ۹۸ در مهاباد او را دیده و با پیشنهاد پول، درخواست کرده که در زندان اغتشاش براه اندازد!!! .جالب آنکه صرف نظر از تضادّ شدید این نوع تفکر با خط مشی مکتب قرآن – که چون روز روشن است – در سال ۹۸ کاکه سعدی اصلاً هیچ مسافرتی به مهاباد نداشته است .

همزمان با این اتّفاقات، در شهر سقزهم، فردی را – با ادّعای مورد تهدید و ضرب وشتم قرارگرفتن توسّط چند نفر از پیروان مکتب قرآن- علم کرده اند که گویا در نیمه های شب او را ربوده و متعهّد به عدم اهانت و پرخاش به مکتب قرآن و کاکه سعدی قریشی کرده اند! .

به محض ادّعای این شخص، تعدادی از حلقه بگوشان بی تقوا، بدون تحقیق به اشاعۀ این دروغها پرداخته و علاوه برآن شخص مدّعی را مستقیماً و به واسطه ی شخص ثالثی تطمیع کرده اند، که اگر پی گیری این امر را به ما واگذار کنی، ۵۰۰ میلیون تومان دریافت خواهی کرد. خوشبختانه آن شخص ثالث، این امر را درحضور چهار نفر اظهار کرده و حاضر به ادای شهادت درمورد آن است .

مکتب قرآن ده ها سال است که با این گونه برخوردهای بدور از شرافت و اخلاق مواجه است . به عنوان نمونه، دراواخر دهه ی ۶۰ هجری شمسی، با اقداماتی مانند افتراهای گروه دست سازِ « بُرکان»  و نیز، در دهۀ ۸۰  شمسی با راه اندازی سایت ایمان ! به نام اهل سنّت کردستان، به صورت مداوم علیه کاکه احمد و مکتب قرآن اقدام به هتّاکی وتوهین وافترا می کردند، این سایت که به نام اهل سنت کردستان فعّال بود، در نهایت نویسندگان و پشتیبانان آن ازمشهد سردرآوردند و رسوای خاصّ و عامّ شدند.

دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی همواره دست اندرکار دروغ پراکنی و شایعه سازی بوده اند و حربه ی تزویر را هیچگاه فرو ننهاده اند. ولی به لطف خدای مهربان همیشه این فریب ها، برای فریبکاران رسوائی ، و برای مکتب قرآن سربلندی به ارمغان آورده است .

خوانندۀ آگاه از این مختصر درمی یابد که طرحی برای بد نام کردن اسطورۀ سربلندِ تسلیم ناپذیری کوردستان « کاکه احمد مفتی زاده» و «مکتب قرآن »، و ضربه زدن به خوش نامی و آبروی آنان، درحال اجراست؛ لذا بدین وسیله ضمن برملا کردن دسیسه ها و دروغهای این فریبکاران، بار دیگر با صدای رسا اعلام می داریم که : حرکت مکتب قرآن ضمن این که به دستور رهبرشهید همیشه زنده اش، کاروبرنامه اش عبارتست از « تزکیۀ خود ودعوت و هدایت دیگران بدون فعّالیتهای سیاسی»، تا این اندازه از آن اسوۀ آزادگی و ایمان، آموخته است که اوّلاً، انسانها در انتخاب و اظهار و تبلیغ عقاید خود آزادند و هیچکس حقّ سلب این آزادی را ندارد، و ثانیاً، چنانچه افراد یا گروههائی به هتّاکی و اهانت نسبت به مکتب قرآن یا هر فردی مانند کاکه سعدی قریشی، یا دیگران مبادرت کنند، مکتب یا آن فرد فقط مجاز به مقابله بمثل است نه بیشتر، و به شهادت عملکرد چندین ساله، مکتب قرآن با تأسّی از رهبرش ( کاکه احمد مفتی زاده) از این حقّ هم صرفنظر کرده، کما این که در پاسخ به انواع افتراها و توهین ها از جانب هرکسی، چه آنها که از دیر باز سرِدشمنی با کاکه احمد و مسیرش داشته اند، و چه کسانی که مدّتی با حضوردر مکتب قرآن این مسیر را انتخاب کرده امّا در ادامۀ راه، سختی و مشکلات و ابتلاهای گوناگون را برنتافتنه و توان ادامۀ مسیر را نداشته اند و از مکتب قرآن   – به بهانه های گوناگون- خارج شده اند؛ وحتّی در مقابل اتّهام سنگین تکفیر هم، کمترین عکس العمل و مقابله به مثلی نداشته است .

لازم به ذکر است حجم عظیمی از این دروغ پردازیها و حملات، متوجّه کاکه سعدی قریشی است، زیرا پس از جانکاه ترین حادثه برای مکتب قرآن ( از دست دادن رهبرش)، کاکه سعدی یک تنه و باتمام توان در ادای مسؤولیّت  « نظارت» که کاکه احمد به وی محوّل کرده بود، بر ادامه ی مسیر و جلوگیری از انحراف،  پای فشرد و با تبیین و توضیح معرفت دینی کاکه احمد، فکر و برنامۀ ایشان را به یاری خداوند و همکاری مؤمنانه ی هم مسیران در مکتب قرآن تحکیم و تثبیت نمود. این امر اگرچه موجب برافروختن آتش خودخواهی و حسادت تعداد معدودی ازافراد شد، امّا از سوئی دشمنان کاکه احمد و اندیشه اش را از نابودی این حرکت مأیوس کرد، و از سوی دیگر سرفرازی و سربلندی مکتب قرآن و کاکه سعدی را با پشت سرنهادن انواع ابتلاها به یاری خدای متعال درپی داشت و موجب شد که اعتماد افراد مکتب قرآن به کاکه سعدی و صحّت تبیینات وروشنگری ها و اقداماتش روزبه روز بیشتر شود.

در خاتمه، از صمیم قلب، ضمن آرزو برای رهایی از کرونا و عواقبش و تداوم اقدامات خیرخواهانه برای کاستن از آثار و آلام این بیماری دردناک، بار دیگر دروغ پردازان و حلقه بگوشان ضعیف النفس شان را از روزی که اسرار هویدا شود، بیم می دهیم و برای خود و آنان و همه ی بندگان خدا هدایت و رستگاری می طلبیم .

 

                                                             شورای مدیریّت مکتب قرآن

                                                                       29/3/99

www.maktabquran.com

@maktabqurani