احضار ۳ نفر از اعضای مکتب قرآن به اطلاعات سپاه پاوه

بسم الله الرّحمن الرّحیم

احضار ۳ نفر از اعضای مکتب قرآن به اطلاعات سپاه پاوه

 

 

در این روزهای آخر دی ماه، اطلاعات سپاه شهرستان پاوه " کاکه عبدالکریم فرهادی، کاکه سعید سجادی و کاکه سعدی ولد بیگی" را _ با احضاریه کتبی دادگستری _ مورد بازجویی قرار داد.
علاوه بر سوالات تکراری همیشگی ( پیرامون فعالیتهای مکتب قرآن ) این بار اصرار بر پاسخگویی و اعلام موضع در مورد مسایل سیاسی روز، در بازجوییها نمود بیشتری داشت.
در مقابل، این برادران هم بر این استراتژی اصلی حرکت مکتب قرآن تاکید کردند که : بنا بر توصیه رهبرمان ( کاکه احمد مفتی زاده ) وظیفه بالفعل ما تزکیه خود و دعوت و هدایت دیگران است، بدون فعّالیتهای سیاسی " ؛ لذا بنابر این رهنمود، طبعا ما نیز، هیچ گونه فعالیت و موضع گیری سیاسی نداشته و نداریم.

 

شورای مدیریّت مکتب قرآن
۹۹/۱۰/۲۸