اخراج یک نفر از دبیران اهل سنت کوردستان

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اخراج یکی دیگر از دبیران اهل سنّت کوردستان

 

 

در ادامه ی سریال اخراجها و منع تدریسهای دبیران اهل سنت کوردستان ، " کاکه محمد منصوری " از اعضای مکتب قرآن که دبیر شاغل در هنرستان صنعتگران نایسر سنندج بود، پس از ۶ سال خدمت، توسط هیات مرکزی گزینش استان کوردستان اخراج گردید.
کاکه محمد حدود یک سال از طریق قانونی و ارجاع شکایت خود به دیوان عدالت اداری! پی گیر موضوع شد؛ تا اینکه جواب دیوان، تایید حکم گزینش از آب درآمد.
شورای مدیریت مکتب قرآن، ضمن محکوم کردن این برخوردها که صرفا عقیدتی است، بارها موضع شفاف خود که همان رای رهبرش( کاکه احمد مفتی زاده) می باشد _ مبنی بر " تزکیه خود ودعوت و هدایت دیگران بدون فعالیت های سیاسی " _ را سرلوحه ی کار خود قرار داده است، و قضاوت و عدالت خواهی را به خالق مدبّر الامر می سپارد.

شورای مدیریت مکتب قرآن
۱۴/۱۱/۹۹