شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی

بسم الله الرحمن الرحیم

باتوجه به کثرت و تنوع روز افزون شبکه های اجتماعی در فضای مجازی و وجود صفحات متعدد به نام کاکه احمد مفتی زاده و مکتب قرآن؛ شورای مدیریت مکتب قرآن کمافی السابق اعلام می دارد که : تنها کانال رسمی نشر افکار و مواضعش، تا این تاریخ، وب سایت و کانال تلگرام رسمی خود می باشد.
لازم به ذکر است که مکتب قرآن صفحه اینستاگرام ندارد، و در صورت ایجاد صفحات دیگر مجازی، متعاقبا از کانالهای رسمی مذکور اطلاع رسانی خواهد شد.

شورای مدیریت مکتب قرآن

۱۴۰۰/۱۲/۱۱

https://t.me/maktabquranihttp://www.maktabquran.com