اطلاعیه

بسم الله الرّحمن الرّحیم

پیرامون حوادث تلخ و دردناک اخیر سؤالاتی از شورای مدیریّت مکتب قرآن پرسیده می شود که می توان آنها را به شکل زیر خلاصه و بیان کرد:

موضع گیریها و عملکرد مکتب قرآن از بدو تأسیس تاکنون، نسبت به مسائل گوناگون اجتماعی علی الخصوص در مورد وقایع اخیر چیست؟

اگرچه برای آشنایان با اندیشه های کاکه احمد مفتی زاده و پیروان ایشان نیاز به توضیح نیست، امّا چون اکثر مردم ایران آشنایی چندانی با این تفکر ودر نتیجه با مواضع و عملکرد مکتب قرآن ندارند، لذا در این شرایط بحرانی، بار دیگر و به اختصار به عرض می رسانیم:

مکتب قرآن یک حزب نیست تا همواره و برای تمام اتفاقات، اقدام به صدور بیانیه و موضع گیری نماید. حرکت مکتب قرآن بر پایۀ آموزه های مؤسّس آن، تمام تلاشش را در تزکیۀ خود و دعوت و هدایت دیگران متمرکز می کند، تا به امید خداوند در حدّ توان به اعتلای اخلاقی و فرهنگی جامعه کمک کند. بدیهی است که این امر، مستلزم در کنار مردم وهمراه بودن با آنها در تمام سختی ها و گرفتاریهاست. نگاهی اجمالی به عملکرد این حرکت از زمان تأسیس تاکنون، گویای این واقعیّت است.

حضور فعّال در همراهی با تمامی ملت ایران در قیام علیه نظام شاهنشاهی با هدایت و رهبری حکیمانه و دلسوزانۀ کاکه احمد مفتی زاده در مناطق اهل سنّت ایران بویژه کوردستان، و فعّالیّت بی دریغ در حوادث گوناگون مانند زلزلۀ طبس پیش از انقلاب سال ۵۷ و زلزلۀ سرپل ذهاب و همه گیری بیماری کرونا در سالهای اخیر بیانگر این واقعیّت است که مکتب قرآن، با جدیّت و در حدّ توان در خدمت مردم ایران از دور و نزدیک بوده است.

صداقت و پایداری بر مواضع به حقّ، و عدم سازش با انواع ناروا و ظلم و ستم و تبعیض و فساد و ریاکاری، بهای بسیار سنگینی داشته است که مکتب قرآن آن را با همه ی سختی هایش به خاطر رضای خداوند و برای خدمت به همنوعان به جان خریده است؛ و از ایثار جان ” شهید کاکه احمد مفتی زاده “ و گوهرهای گران بهایی همچون ” شهید کاکه فاروق فرساد “ گرفته تا سالها زندانی شدن سرفرازانه ی صدها تن از پیروان پیر و جوان در خلال سالهای ۶۱ تا ۶۴ با همۀ سختی ها و مشقاتش، وهمچنین محرومیّت از تحصیل و کار، و بدیهی ترین حقوق انسانی و اجتماعی برای هزاران تن از آنان، نمونه های بارز این پایمردی و استقامت در دفاع از حق و حقیقت است؛ به عنوان مثال جمع کثیری از دانشجویان و افراد شاغل یا جویای کار در برابر پرسش های ناروا و تفتیش عقاید توسط مراکز امنیتی و هسته های گزینش به صراحت اعلام کرده اند که به ولایت فقیه باور ندارند و در اعلام پیروی از کاکه احمد مفتی زاده همواره محرومیّت ها و تبعات آن را چشیده اند.

با این یادآوری کوتاه می توان فهمید، چگونه مکتب قرآن در همۀ گرفتاریها عملاً همراه مردم است و در دفاع از مطالبات برحق شان مشارکت و حضور فعال دارد، همانگونه که در پرپر شدن گل وجود ژینا ( مهسا) امینی اعلام شد، برای تمام حوادث ناگوار مشابه از جمله : کشتار زنان و کودکان مظلوم زاهدان که در حال برگزاری نماز جمعه بوده اند و نیز برخورد بیرحمانه با مردم کوردستان در شهرهای مختلف و سایر مردم ایران، مکتب قرآن در کنار قربانیان است و یکصدا این خشونتهای سبعانه را محکوم می کند.

در خاتمه بار دیگر از خدای منّان مسألت داریم که رنجها و آلام مردم ایران را به آزادی و سلامت و برخورداری از کرامت و کلیه ی حقوق انسانی بدل نماید و مانند همیشه یاریمان كند، که بقول شهید راه رهایی انسان از تمامی قیدهای زر و زور و تزویر، کاکه احمد مفتی زاده :

آنچنان راه فاستقم برویم             خاطر دوست را رضا افتد

بر وی و آل وی درود و سلام        تا رضا بر ره قضا افتد

شورای مدیریّت مکتب قرآن

۲۱/۷/۱۴۰۱

www.maktabquran.com

@maktabqurani