عید قربان ١٤٠٣

بسم الله الرّحمن الرّحیم

أذِّنْ فِی النّاسِ بِالحَجِّ یَأتُوكَ رِجَالاً وَ عَلَی كُلِّ ضَامِر یَأتِینَ مِنْ كُلِّ فَجّ عَمِیق ”

صَدقَ اللهُ العظیمُ سورهٔ مباركهٔ حجّ آیه ۲۷

…. با آرزوی قبول توبه، و عبادت دیدار، وبستن پیمان اخوّت با خواهران و برادرانی که از همۀ جهات عالم،

در« اوّل بیت وضع للنّاس » گرد می آیند؛ و بر توحید و فرمان بردن از آفریدگار و سرفرازی؛ و نافرمانی

در برابر خدایان زر و زور و تزویر، پیمان می بندند …

  « کاکه احمد مفتی زاده »

مکتب قرآن نیز – ضمن تبریک عید مبارک قربان به تمامی مسلمانان – هم صدا با آنان، روز یکشنبه ٢٧ خرداد

١٤٠٣ برابر با  دهم ذی الحجّه ١٤٤٥  را جشن می گیرد .

شورای مدیریّت مکتب قرآن ١٤٠٣/٣/١٨