عید قربان مبارک باد

روز سه شنبه بیست وپنجم آبان ۸۹ مصادف با دهم ذی الحجه ۱۴۳۱ عید قربان ، – عید یادآورموفقیت پیامبر…

عید فطر مبارک

بعداز ۳۰ روز مجاهدت  با هواهای نفسانی ،عید موفقیت وصول به درجات انسانی ، در قالب عبادت مالی وبدنی، بر…

اشعار به تصویر کشیده شده در آلبوم

چـه‌پكـيٚ‌ صه‌لٚـوات‌ چه‌ن‌   جوانه‌    كورسان‌   و  ديٛمه‌ن‌    به‌هارانی چه‌ن‌   خوٚشه‌ قاسپه‌ی‌    به‌ررٚوٚژ   و   نسارانی‌ صه‌لٚواتیٚ‌     دلٚگرتر  ، لای‌   خواوه‌ پيٚشكه‌ش‌بوٚ…

دیالکتیک اسلامی منتشر شد

ديالكتيك اسلامي‌ کاکه ‌احمد مفتي­ زاده‌ ******************************************* سخنرانی در دانشگاه ملی ایران خرداد ماه ‌۱۳۵۸ تجدید چاپ : زمستان  ۱۳۸۸…