اعلان

بسم الله الرحمن الرحيم     به دنبال نشر مطالب مختلف از رسانه هاي جمعي گوناگون در داخل و خارج…

بیانیه شماره یک

بسم الله الرحمن الرّحيم درشرايط متغيّرجامعه ، و تنوّع وآزادي بيشتر مطبوعات درسالهاي اخير ، و جّووسوسه انگيز « مطرح…