اطلاعیّه شماره ۵

  به اطلاع عموم مردم خیّر و انسان دوست می رساند: متأسّفانه فردی متقلب با سوءاستفاده از اعتبار مکتب قرآن…

اطلاعیه شماره ۳

اطلاعیه شماره ۳ پیرو اطلاعیه های قبلی شورای مدیریت مکتب قرآن، ضمن تشکر از تلاش انسانی هموطنان و کمکهای خالصانه…