بیانیه های مکتب

معرفی

بسم الله الرحمن الرحيم احمد مفتی زاده، متفکّر وبيدارگر عصر حاضر، فرزند مولانا محمود مفتی، فرزند علاّمه ملا عبدالله، فرزند…