سوال

گاهی افراد مکتب با کلمات زشت و رکیک همدیگر را مورد خطاب قرار می­دهند و می­گویند اینکار برای ایجاد تواضع…