سوال

غیبت

لطفاً من را برای داشتن حضور قلب در نمازهایم راهنمایی بفرمائید. راه پيشگيري از غيبت كردن چیست؟ ۱– پیش از…