اطلاعیه

در پاسخ به درخواستهای مکرر بعضی از شبکه های ماهواره ای و سایتهای اینترنتی مبنی بر ارسال مطالب کاکه احمد مفتی زاده برای آنها.

بدینوسیله ضمن تشکر از حسن نیت شما ، اعلام می دارد با توجه به موجود بودن آثار کردی ، فارسی و عربی ؛ می توانید به  همین سایت مراجعه    و از مطالب آن استفاده نمایید .

دیدگاهتان را بنویسید