اطلاعیه ی شورای مدیریت مکتب قرآن

به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به مسلمانان روزه دار توسط مأموران حکومت ، و همچنین اعتراض به برخوردهای غیر انسانی آنان درسقز و نیز مانور نظامی در اطراف محل برگزاری مراسم در سنندج (منزل کاکه احمد مفتی زاده) مراسم نمازجماعت و مولودی خوانی عمومی مکتب قرآن –  مربوط به ماه مبارک رمضان امسال ( ۱۳۸۹ ) –  در شب های آینده ماه مبارک ،  در هیچ شهری برگزار نخواهد شد.

گزارش های تکمیلی متعاقباً اعلام می گردد.