دستگیری ۲ نفراز اعضای مکتب قرآن در سنندج

فؤاد شوکتیار

جمال زاهدی

جمال زاهدی

همانگونه که در اطلاعیه های قبلی ،از سایت رسمی مکتب قرآن به استحضار مردم رسید ،در ادامه ی فشارعلیه اهل سنت ایران، به ویژه حرکت دینی مکتب قرآن، صبح جمعه (۱۹ /۹۱/۳) ساعت ۸ الی ۱۲نیروهای اطلاعاتی وانتظامی سنندج ،با حضور درکوچه های منتهی به منزل کاکه احمدمفتی زاده، به منظور ایجاد اخلال درتشکیل یکی دیگرازکلاسهای دانشجویی مکتب قرآن ، اقدام به گرفتن عکس وفیلمبرداری از افراد نمودند.

 پس از پایان کلاس وخروج دانشجویان از منزل کاکه احمد،نیروهای اطلاعاتی ۲نفراز پیروان مکتب قرآن به نام های کاکه فؤاد شوکتیارو کاکه جمال زاهدی رابازداشت کردند.

  حدودساعت ۱۰ شب کاکه فؤاد رامرخص کردند،ولی کاکه جمال هنوزتا این تاریخ (۹۱/۳/۲۱) در بازداشت ستاد خبری اطلاعات  سنندج به سر می برد .

دیدگاهتان را بنویسید