احضار یکی از اعضای مکتب قرآن پیرانشهر به اداره ی اطلاعات

احضار یکی از اعضای مکتب قرآن پیرانشهر به اداره ی اطلاعات

 

روز پنج شنبه ۲۷تیرماه ۹۲، کاکه محمد رسول حمزه پور، از اعضای مکتب قرآن پیرانشهر، به اداره ی اطلاعات آن شهر احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. سؤالات همانند سالهای  گذشته، حول محور فعالیّت های مکتب قرآن  بود وهمچنین پخش اطلاعیه های مکتب قرآن.

 کاکه محمد رسول نیز، با تأکید وتکرارمواضع همیشگی شورای مدیریّت مکتب قرآن : « بنا بر سفارش رهبرخود(کاکه احمد مفتی زاده) که می فرماید: وظیفه ی بالفعل ما تزکیّه خود ودعوت وهدایت دیگران است بدون فعالیّت های سیاسی، و چون کارما صرفا عقیدتی است، هرنوع برخورد با مکتب قرآن را برخورد با فکروعقیده ی خود می دانیم»، در ادامه اظهار می دارد : من نیز، به عنوان فردی مکتب قرآنی، خود را ملزم به تبعیّت ازشورای مدیریّت مکتب قرآن می دانم.

دیدگاهتان را بنویسید