بسم الله الرحمن الرحيم

در پی اعلام حلول ماه مبارک رمضان و عيد سعيد فطر سال ۱۴۳۴ قمری مطابق با ۱۳۹۲ هجری شمسی بر اساس «مُقــارنه» که روشی علمی و ترديد ناپذير است و توضيح مختصری راجع به مزايای استفاده از اين ابزار علمی در جهت رفع اختلافات در اين زمينه – که متأسفانه گاهی تا سه روز هم بوده است- و همچنين مطابقت آن با فتاوای دانشمندان طراز اوّل مذهب حضرت امام شافعی؛ – به دليل تازگی مطلب- سؤالات و ابهامات زيادی از سوی مشتاقان درک مسأله از طرفی و انواع اتهامات و شبهه افکنی های ناروا و مغرضانه و بدور از هرگونه اخلاق و تقوای دينی توسط ناآشنايان به مذهب حضرت شافعی از طرف ديگر، نياز به توضيح بيشتر در اين زمينه را نمايان می سازد، لذا شورای مديريت مکتب قرآن در آينده­ی نزديک به اميد خداوند متعال توضيخ کافی و شرح مستدلی برای روشن شدن اين مسأله در اختيار عموم قرار خواهد داد.

شورای مديريت مکتب قرآن

دیدگاهتان را بنویسید